FISA-design

Mede op aangeven van en in samenspraak met de internationale roeifederatie FISA werkt Volans Rowing aan de ontwikkeling van een skiff voor beginners. Deze boot zou voor grote groepen gebruikers toegankelijk en betaalbaar moeten zijn, met name ook in ontwikkelingslanden. De FISA denkt dat deze skiff zal helpen bij de gewenste verbreding van de roeisport.

Een ontwerp van TU Delft afstudeerder Miguel Ángel Ortiz Carretero wordt momenteel uitgewerkt tot prototype. Ter ondersteuning heeft Volans een subsidie van 25.000 euro ontvangen van het stimuleringsprogramma Sportinnovator, als een van de tien beste sportinnovatie-ideeën. Volans hoopt dit prototype eind augustus te presenteren tijdens het WK Roeien op de Willem-Alexander Baan in Rotterdam.

↓